Lidmaatschap

Wie kan lid worden?

Laat je uitdagen en ontdek Scouting! Iedereen tussen de 5 en 20 jaar kan (jeugd)lid worden van Scouting Deurne. Hoe ouder je bent, hoe groter en uitdagender het avontuur!

Stuur hiervoor een mailtje naar: secretaris@scoutingdeurne.nl.


Bij welke speltak kom je?

De speltakken zijn ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen:

  • De Bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar;
  • De Welpen zijn jongens of meisjes van 7 tot 11 jaar;
  • De Scouts zijn jongens en meiden van 11 tot 15 jaar;
  • De Explorers zijn jongens en meiden van 15 tot 18 jaar;
  • De Roverscouts zijn jongens en meiden van 18 tot 21 jaar.

Deze leeftijdsgrenzen zijn opgenomen in het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, wat is vastgesteld door de landelijke raad. De leeftijdsgrenzen voor het overvliegen gaan uit van een peildatum op 1 september van het betreffende jaar. De leeftijdsgrenzen lopen van schooljaar tot schooljaar en sluiten dus aan bij het Scoutingseizoen.

Bekijk de betreffende pagina van de speltakken voor meer informatie over de verschillende groepen.


Welke regels gelden er voor het lidmaatschap?

  • Er geldt een gratis proefperiode van maximaal vier bijeenkomsten;
  • Na de proefperiode wordt het nieuwe lid ingeschreven bij het secretariaat en is contributie verschuldigd;
  • De leiding zorgt voor de installatie;
  • Na de installatie is het nieuwe jeugdlid vast in de groep opgenomen en mag hij of zij de insignes op het uniform dragen.

Overvliegen en Installatie

Als een lid overgaat van de ene naar de andere speltak, noemen we dat Overvliegen. Hiervoor organiseren we elk jaar de Overvliegdag in de tweede week van het nieuwe seizoen. Elk lid dat de juiste leeftijd heeft om over te gaan naar een volgende speltak, neemt op deze dag afscheid van zijn oude groep en wordt ontvangen in de nieuwe speltak.

De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt als volwaardig lid. Dit wordt meestal gedaan tijdens een installatieweekend in de maanden na het overvliegen. Voor de installatie moet het nieuwe lid aan een paar eenvoudige eisen voldoen, zoals het opzeggen van de scoutingwet en de belofte. Na de installatie mag het nieuwe lid zijn uniform dragen. Zowel nieuwe jeugdleden als nieuwe leiders (moeten) worden geïnstalleerd. Een installatie kan alleen worden uitgevoerd door een al geïnstalleerd leider, op die manier loopt de scoutinglijn helemaal terug tot aan Robert Baden-Powell

Hoewel er kleine verschillen zijn tussen de installaties van de verschillende speltakken is het principe vaak het zelfde. Voor de installatie hebben de nieuwe leden het uniform al aan, maar zonder insignes en das. De nieuwe leden worden naar voren geroepen en zeggen (herhalen) daar de wet en belofte. Na het opzeggen wordt door de ouder(s)/verzorger(s) de insignes opgespeld. Vervolgens wordt het lid de das omgedaan door een afgevaardigde van het bestuur. Daarna is de installatie voltooid en wordt het lid gefeliciteerd met zijn installatie en is hij/zij volwaardig lid van de groep.


Hoe beëindig ik mijn lidmaatschap?

Dit kan via de leiding van de speltak en een mail naar de secretaris via het volgende mailadres: secretaris@scoutingdeurne.nl

Wij regelen de afmelding bij Scouting Nederland. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is geen teruggave van contributie mogelijk.

Na beëindiging van het lidmaatschap is het pas na 6 maanden mogelijk om opnieuw in te schrijven.


Copyright Scouting Deurne - Privacybeleid