Lidmaatschap

Wie kan lid worden?

Laat je uitdagen en ontdek Scouting! Iedereen tussen de 5 en 20 jaar kan (jeugd)lid worden van Scouting Deurne. Hoe ouder je bent, hoe groter en uitdagender het avontuur!

Stuur hiervoor een mailtje naar: secretaris@scoutingdeurne.nl.


Bij welke speltak kom je?

De speltakken zijn ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen:

  • De Bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar;
  • De Welpen zijn jongens of meisjes van 7 tot 11 jaar;
  • De Scouts zijn jongens en meiden van 11 tot 15 jaar;
  • De Explorers zijn jongens en meiden van 15 tot 18 jaar;
  • De Roverscouts zijn jongens en meiden van 18 tot 21 jaar.

Deze leeftijdsgrenzen zijn opgenomen in het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, wat is vastgesteld door de landelijke raad. De leeftijdsgrenzen voor het overvliegen gaan uit van een peildatum op 1 september van het betreffende jaar. De leeftijdsgrenzen lopen van schooljaar tot schooljaar en sluiten dus aan bij het Scoutingseizoen.

Bekijk de betreffende pagina van de speltakken voor meer informatie over de verschillende groepen.


Welke regels gelden er voor het lidmaatschap?

  • Er geldt een gratis proefperiode van maximaal vier bijeenkomsten;
  • Na de proefperiode wordt het nieuwe lid ingeschreven bij het secretariaat en is contributie verschuldigd;
  • De leiding zorgt voor de installatie;
  • Na de installatie is het nieuwe jeugdlid vast in de groep opgenomen en mag hij of zij de insignes op het uniform dragen.

Hoe beëindig ik mijn lidmaatschap?

Dit kan via de leiding van de speltak en een mail naar de secretaris via het volgende mailadres: secretaris@scoutingdeurne.nl

Wij regelen de afmelding bij Scouting Nederland. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is geen teruggave van contributie mogelijk.


Copyright Scouting Deurne - Privacybeleid