Privacybeleid

Scouting Deurne verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Deurne via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via papieren inschrijfformulieren. De gegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard. De ledenadministratie (gegevensbeheerder) en penningmeester hebben enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulieren activiteiten, kampen en opkomsten

Scouting Deurne hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per seizoen hard- copy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van het seizoen vernietigd.

Registratie activiteiten

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van aanmelding via mail, mondelinge of schriftelijke aanmelding. De schriftelijke gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte en de digitale gegevens op een beveiligde server. Na afloop van de activiteit worden deze gegevens vernietigd/verwijderd. Er worden geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden evt. een doorlopende SEPA- machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard. De penningmeester van Scouting Deurne heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

Online media

Scouting Deurne maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out. Deelname aan whats-app groepen, facebookgroepen e.d. gerelateerd aan Scouting Deurne is altijd op vrijwillige basis. Toevoeging aan deze groepen gebeurd alleen na toestemming van de betreffende persoon. Iedereen behoudt altijd het recht om deze groepen te verlaten.

Beeldmateriaal

Scouting Deurne maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Deurne en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Deurne binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (secretaris@scoutingdeurne.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

Cookies

Scouting Deurne verzamelt cookies om te kijken hoe onze website wordt gebruikt, en om deze te optimaliseren waar nodig. Uw cookie voorkeuren kunt u altijd bewerken door hieronder op: “Cookies bewerken” te klikken.
Cookies bewerken

Google Analytics

Scouting Deurne maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen, en om zo te kijken hoe wij de site kunnen verbeteren. De verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), versleuteld overgebracht naar Google via een beveiligde verbinding, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over het privacybeleid kun je terecht op de website van Google. Ook hier kun je het privacybeleid van Google Analytics vinden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van Scouting Deurne te kunnen verstrekken en adverteerders inzicht te geven over de effectiviteit van campagnes.

Het “delen van gegevens” met Google is uitgeschakeld. Hierdoor heeft Google geen verdere toegang tot gegevens. Scouting Deurne heeft Google geen toestemming gegeven om via Scouting Deurne verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Communicatie

Het privacybeleid van Scouting Deurne is terug te vinden via www.scoutingdeurne.nl en op te vragen via het secretariaat op secretaris@scoutingdeurne.nl

Copyright Scouting Deurne - Privacybeleid