Weekenden / kamp

Ieder jaar gaan de speltakken op kamp. Ook staan er per speltak twee weekenden op het programma. Per twee jaar zijn dat minimaal vijf weekenden. Voor specifieke informatie over de kampen en weekenden verwijzen we u naar de speltakken. De algemene regels die van toepassing zijn:

  • De speltakken bepalen zelf in welke week het kamp is. Dit dient ruim vooraf bekend te worden gemaakt.
  • Voor reservering van de kampterreinen wordt soms een voorschot op het kampgeld gevraagd. Het gaat om een bedrag van € 15,00 dat vóór 1 februari betaald dient te worden.
  • Heeft u Scouting Deurne gemachtigd voor betaling? Dan wordt het voorschot automatisch afgeschreven van uw rekening.
  • Heeft u geen machtiging, dan wordt u verzocht het bedrag over te maken op NL90INGB 0007.2331.45 ten name van Stichting Scouting Deurne of NL80RABO 0110.8783.45 ten name van Stichting Scouting Deurne. Vermeld hierbij de volgende gegevens: voorschot kampgeld, naam, lidnummer en speltak.
  • Het totale kampgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het kamp betaald te zijn met een uiterlijke betaaldatum van 1 juni.
  • De weekenden zijn niet verplicht. Als een lid niet deelneemt, geldt echter geen korting op de contributie.

Op kamp

Op kamp gaan is voor veel scouts het hoogtepunt van het jaar. Ze slapen en spelen op een andere plek en zijn een paar dagen van huis. De bevers logeren een paar dagen in een ander clubhuis in de buurt, de welpen gaan een week op kamp iets verder van huis. De oudere jeugdleden een week per jaar op kamp, ergens op een kampeerterrein of Scouting labelterrein in Nederland.

De kamplocatie

Stafleden gaan ruim op tijd op zoek naar de geschikte locatie. Dit omdat de keuze beperkt wordt, naarmate je hier langer mee wacht. Bij jongere scouts is het belangrijk een accommodatie te kiezen waarbij de verschillen met het gewone leven niet al te groot zijn op kamp. Denk daarbij aan normale WC’s, wasgelegenheid en de mogelijkheid om met z’n allen aan tafel te eten. Bij oudere speltakken is de kamplocatie doorgaans wat primitiever.

Kampprogramma en -thema

De leiding begint heel tijdig met het opstellen van een programma voor het kamp. Vanaf de Explorerleeftijd worden de jeugdleden actief betrokken bij de plannen voor het kamp. Roverscouts organiseren hun kamp zelf.
Het kamp staat of valt met een goed thema. Als er voorkeur is voor een bepaalde omgeving, wordt gezocht naar een thema dat daar goed bij aansluit. Een thema loopt als een rode draad door het kampprogramma heen. Voorbeelden van thema’s zijn Expeditie Robinson, Luilekkerkamp, indianenkamp, duizend en één nacht. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep.

opkamp

 

Copyright Scouting Deurne - Privacybeleid