De Gidsen van de St. Theresia-groep 

Helaas ontbreekt in de archieven van Scouting Deurne de nodige informatie over de geschiedenis van deze meidengroep. 

We weten dat de Gidsen werden opgericht in 1946 door Annie van den Broek en Riek Goossens. Bij de oprichting hadden zij hun onderkomen in de kelder van het patronaat aan de Kerkstraat.  

Later zijn de Gidsen verhuisd naar het voormalig klooster Sancta Maria. Hierna hebben ze nog tot 1974 hun opkomsten gehouden op de zolder van de St. Anna meisjesschool. 

St. Theresiagroep in 1946. Vlnr.: 1e rij: Fien van de Westerlo, Pauke Geerlings, Corrie Keunen en Miet van Heugten. 2e rij: Toos Jansen, Nel van Heugten, Lenie Hendriks, Betsie Munsters-Crommentuyn Helenaveen, Maria Jegerings en Mien van Moorsel. Bron: DeurneWiki

De gidsen hadden een blauw uniform, met lichtblauwe dassen een zelfgeknoopt fluitkoord. Alles werd gecompleteerd met een hoed met grote rand. Later werden de uniformen wat gemoderniseerd en maakte de hoed plaats voor een baret. 

Hoogtepunten waren de jaarlijkse bivakken (tenten mocht niet) in boerderijen of blokhutten. De eerste bivakken moesten er nog levensmiddelen meegebracht worden, of voedselbonnen. En met de personeelsbus van de DAF (met dank aan Hub van Doorne) werd men naar de plaats van bestemming vervoerd, inclusief pionierhout, potten, pannen etc.  

In de kasteeltuin werd op 22 mei 1954 een “Dachvaert” gehouden. Dit was een bijeenkomst voor alle leidsters uit het Diocees. De verkenners hebben toen al het pionierwerk gedaan.  

De Deurnese gidsenbeweging organiseerde in 1955 zelf ook een internationaal kamp aan de Kwadestaart, als lustrumviering van de Pioniersters (de vrouwelijke tak van wat nu de Roverscouts zijn, mannen werden Voortrekkers genoemd).  

Regelmatig werd er “over de grenzen” gekeken. Hoe ouder de gidsen werden hoe verder men van huis ging. Zo waren gidsen “hulp” bij een internationale conferentie. Een van de gidsen, Jet van den Elzen, werd zelfs uitgezonden naar Amerika.
In 1956 ging men zelfs naar Parijs. Er werd verblijf gehouden in een huishoudschool. Via een bevriende gidsengroep in Parijs waren de Deurnese gidsen aan dat adres gekomen. Hierdoor bleek ook maar eens weer het internationale karakter van de scouting.
 

In 1973 kwam er een fusie tussen de vier verschillende landelijke organisaties die zich met Scouting bezig hielden. Je had de Nederlandsche Padvinders Vereeniging (NPV), het Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG), de Katholieke Verkenners (KV) en de (Katholieke) Nederlandse Gidsen (NG). Deze organisaties werden samengevoegd tot het huidige Scouting Nederland.
Ook in Deurne werden de St. Paulustroep (Verkenners) en de St. Theresia-groep (Gidsen) samengevoegd en werd Scouting Deurne in 1974 een feit. Dit gebeurde op het moment dat de St. Paulusgroep 40 jaar bestond. Zowel de jongens- als de meisjesgroep betrokken toen hun nieuwe onderkomen: Scoutcentrum “De Muggenhof”, aan de Albert Schweitzerstraat.    

 

Wie kan ons meer vertellen over de geschiedenis van de Gidsen bij Scouting Deurne? 

Van de Welpen, Kabouter, Gidsen, Pioniersters, Voortrekkers en Stam is maar weinig bewaard gebleven. 

We zouden graag in contact komen met personen die ons iets kunnen vertellen over hoe het toen ging bij deze groepen. Ook foto’s zijn van harte welkom. Zo kunnen we onze geschiedenis verder compleet maken.  

Mail naar reunie@scoutingdeurne.nl en wij nemen contact met u op. 

Copyright Scouting Deurne - Privacybeleid