Contributie

Als je lid wordt van Scouting Deurne, word je ook automatisch lid van de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 110.000 leden: Scouting Nederland.


Wat krijg je voor je lidmaatschap?

 • Wekelijkse opkomsten met je speltak;
 • 2-3 weekenden per jaar;
 • Een geweldig zomerkamp, dat 1x per 4 jaar gezamenlijk is;
 • Vier keer per jaar het Scouting Magazine;
 • Elk jaar een nieuwe digitale Scoutcard (via Scouts Online) waarmee je kunt profiteren van heel veel ledenvoordeel, waaronder korting op diverse artikelen in de ScoutShop;
 • Je kunt kamperen op de ruim vijfentwintig Labelterreinen van Scouting Nederland;
 • Je bent tijdens Scoutingactiviteiten verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen;
 • Je kunt deelnemen aan landelijke evenementen en activiteiten;
 • Je bent automatisch lid van de wereldorganisaties WOSM en WAGGGS, zodat je kunt deelnemen aan internationale evenementen en kunt kamperen op Scoutingterreinen in het buitenland.

Hoeveel contributie betaal ik en wat is inbegrepen?

De contributie verschilt per leeftijdsgroep. Voor de hoogte van de contributie verwijzen we je naar de pagina van de betreffende speltak.
Van deze contributie gaat een deel naar Scouting Nederland, een deel naar Scouting Deurne en een deel naar de speltak. Hiervan worden de wekelijkse opkomsten en de 2-3 weekenden per jaar betaald.

Alleen voor het zomerkamp wordt een losse bijdrage gevraagd. Ook deze is te vinden op de pagina van de betreffende speltak.


Wanneer betaal ik de contributie?

Het scoutingjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De contributie wordt in twee halfjaartermijnen per 1 oktober en per 1 maart in rekening gebracht. Nieuwe leden starten de contributie vanaf de eerstvolgende maand en betalen verhoudingsgewijs het resterende deel voor het termijn.


Hoe betaal ik de contributie?

 • Als u nog geen incassomachtiging heeft gegeven, ontvangt u gelijktijdig met het registratieformulier voor het lidmaatschap een formulier waarmee u Scouting Deurne kunt machtigen de contributie via automatische incasso te innen. De voorwaarden staan op het formulier.
 • U kunt de contributie ook betalen via overschrijving op NL90INGB 0007.2331.45 ten name van Stichting Scouting Deurne of NL80RABO 0110.8783.45 ten name van Stichting Scouting Deurne. Vermeld hierbij de naam, lidnummer en speltak.
 • Voor vragen betreffende betaling of hoogte van de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting Scouting Deurne, penningmeester@scoutingdeurne.nl

Hulp voor gezinnen met een laag inkomen

Heeft u te weinig geld om uw kinderen mee te laten doen met een vereniging? Dan bent u niet de enige. In Deurne hebben meer dan 1 op de 10 ouders met jonge kinderen moeite om rond te komen. Stichting Leergeld Deurne kan u hiermee helpen. Op de website van Gemeente Deurne kunt u hierover informatie vinden.

Copyright Scouting Deurne - Privacybeleid