Contributie

 

Hoeveel contributie betaal ik en wat is inbegrepen?

Voor de hoogte van de contributie verwijzen we u naar de speltakken. De contributie is inclusief de bijdragen voor de weekenden en exclusief het kampgeld.


Wanneer betaal ik de contributie?

Het scoutingjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De contributie wordt in twee halfjaartermijnen per 1 oktober en per 1 maart in rekening gebracht. Nieuwe leden starten de contributie vanaf de eerstvolgende maand en betalen verhoudingsgewijs het resterende deel voor het termijn.


Hoe betaal ik de contributie?

  • Als u nog geen incassomachtiging heeft gegeven, ontvangt u gelijktijdig met het registratieformulier voor het lidmaatschap een formulier waarmee u Scouting Deurne kunt machtigen de contributie via automatische incasso te innen. De voorwaarden staan op het formulier.
  • U kunt de contributie ook betalen via overschrijving op NL90INGB 0007.2331.45 ten name van Stichting Scouting Deurne of NL80RABO 0110.8783.45 ten name van Stichting Scouting Deurne. Vermeld hierbij de naam, lidnummer en speltak.
  • Voor vragen betreffende betaling of hoogte van de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting Scouting Deurne, penningmeester@scoutingdeurne.nl

Hulp voor gezinnen met een laag inkomen

Heeft u te weinig geld om uw kinderen mee te laten doen met een vereniging? Dan bent u niet de enige. In Deurne hebben meer dan 1 op de 10 ouders met jonge kinderen moeite om rond te komen. Stichting Leergeld Deurne kan u hiermee helpen. Op de website van Gemeente Deurne kunt u hierover informatie vinden.

Copyright Scouting Deurne      Webdesign: Soulgood
  Privacybeleid